مدیریت امورپردیس های استان مازندران

ارتباط با ما

آدرس: مازندران - ساری - کیلومتر 8 جاده ساری به جویبار - روستای تیرکلا - دانشگاه فرهنگیان استان مازندران - دفتر نهاد رهبری

شماره تماس و نمابر: 33832003-011      

سامانه پیام کوتاه: 50002932

تلفن همراه دبیر همایش: 1449-458-912


نظرات کاربران